Images

dscn1328.jpg

Online Users

We have 5 guests online
Αναθεώρηση Νόμου Κατσέλη

*ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ 2016-2017*

Για την ένταξη στον νέο Νόμο Κατσέλη πρέπει να συντρέχουν δύο προυποθέσεις, η μία αφορά την περιουσία του δανειολήπτη και η άλλη το εισόδημα.
Ειδικότερα:
Στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορούν να ενταχθούν σε προστατευτικές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία δύο στους τρεις δανειολήπτες. Μάλιστα, για το 25% που αντιστοιχεί στους πιο αδύναμους, προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Η προστασία παραμένει η ίδια, και δεν επηρεάζεται καθόλου από ενδεχόμενη μεταβίβαση του δανείου σε μη τραπεζική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και σήμερα απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί όσων έχουν καταθέσει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Σύμφωνα με τον νόμο προστατεύονται οι δανειολήπτες - αλλά πρέπει βέβαια να κάνουν αίτηση - που διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ εάν είναι άγαμοι, 220.000 ευρώ εάν είναι έγγαμοι, προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Αντίστοιχα, θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα (με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης), 13.906 ευρώ αν πρόκειται για ένα άτομο, 23.659 ευρώ αν πρόκειται για δύο άτομα και για κάθε παιδί 5.714 ευρώ, έως τρία παιδιά.

 
ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Απόφαση-ανάσα του Ειρηνοδικείου για υπερχρεωμένη Καρδιτσιώτισσα.

Εκδόθηκε η υπʼ αρ. 8/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας που αφορά την υπεύθυνη καφετεριούχων Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την απόφαση οι συνολικές οφειλές της δανειολήπτριας ήταν 19.719,09 ΕΥΡΩ σε μία πιστώτρια, ίδια είναι ομόρρυθμο μέλος μίας καφετέριας στην περιοχή της Καρδίτσας και έγγαμη μητέρα 2 τέκνων και το δικαστήριο έκρινε ότι:

1)Υπαγωγή μικροεμπόρων Η επιχείρηση που ασκείται από την ως άνω εταιρία δεν θα προσέδιδε την ιδιότητα του εμπόρου αλλά την ιδιότητα του μικροεμπόρου αφού αποτελεί μεν εμπορική δραστηριότητα , όμως το κέρδος που αποκομίζουν η αιτούσα και ο σύζυγο της αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Στην ανωτέρω κατηγορία των μικροεμπόρων το δικαστήριο έκρινε ότι συμπεριλαμβάνονται οι γυρολόγοι, οι υπαίθριοι πωλητές, οι τεχνίτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ,όπως οι οδηγοί αυτοκινήτων ,οι όποιοι μπορεί να υπαχθούν.

Read more...
 
ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΒΕ

Με την από, 16-6-2016 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα σε υπόθεση που χειρίσθηκε το Γραφείο μας και αφορά δανειολήπτη που είναι έμπορος, έγινε δεκτός και υπήχθη στον Ν. Κατσέλη. Με την ίδια απόφαση εκτός των χρεών του σε τράπεζες ρυθμίστηκαν και χρέη σε εφορία και ΤΕΒΕ. Ειδικότερα το Δικαστήριο δέχθηκε την ικανότητα του εμπόρου να υπαχθεί στο καθεστώς του Ν.Κατσέλη αφού οι ισολογισμοί του είναι μικροί και να ρυθμίσει έτσι και οφειλές του σε ΕΦΟΡΙΑ και ΟΑΕΕ. Το δικαστήριο ώρισε δόση 100 ευρω/το μήνα συνολικά για όλες τις οφειλές του. ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2016 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.

 
Υπερχρεωμένα: Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης στοιχείων έως 30 Ιουνίου 2016 με τροπολογία

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο σχέδιο νόμου για τους Αγροτικούς συνεταιρισμούς, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις, παρατείνεται η προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων για τους οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση υπαγωγή τους στο ν. 3869/2010 εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, έως και τις 30 Ιουνίου 2016, μέσω της τροποποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.

Read more...
 
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Με την υπ΄αριθμ. 440/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εξεδόθη προσφάτως, διαγράφονται χρέη δανειολήπτη ο οποίος προσέφυγε στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να απαλλαγεί από τα δυσβάστακτα χρέη του.

Read more...
 
Τραπεζικά στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα

Μεταξύ των ετών 2006-2009 περίπου, οι ελληνικές τράπεζες επιδόθηκαν σε μία πρακτική προσφοράς στεγαστικών δανείων σε ελβετικά φράγκα, εκμεταλλευόμενες την ευνοική συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου της εποχής και τα ελκυστικότερα επιτόκια δανεισμού του ελβετικού νομίσματος.

Read more...
 
ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Ειρ.Καλ 102/2015 - Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας σε αίτηση υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή.

Οι αιτούντες-σύζυγοι, επικαλούμενοι με τις συνεκδικαζόμενες παραπάνω αιτήσεις τους έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές τους, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση καθενός αναλυτική κατάσταση, ζητούν τη ρύθμιση των χρεών τους από Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από καθέναν από αυτούς σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους, αφού ληφθούν υπʼ όψιν η περιουσιακή κατάσταση, τα εισοδήματα και η οικογενειακή κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή τους, από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών τους έναντι των πιστωτών, τα οποία (χρέη) αναφέρονται στην υποβληθείσα με την αίτηση από καθέναν από αυτούς αντίστοιχα κατάσταση οφειλών και πιστωτών τους.

Read more...
 
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Με την νέα υπ΄αριθμ. 16/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ διαγράφηκε σημαντικό μέρος των δανείων ζεύγους δανειοληπτών. Το δικαστήριο που δίκασε δέχθηκε ότι ο ασκών επάγγελμα 'υδραυλικού' υπάγεται στον Νόμο Κατσέλη και δεν είναι έμπορος. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική διότι αρχικά υπήρξε διχογνωμία στα δικαστήρια πως κάποιος έμπορος χαρακτηρίζεται ως μικροέμπορος και πως υπάγεται στον Νόμο Κατσέλη και δικαιούται να κάμει διαγραφή των δανείων του.

Read more...
 
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΧΡΕΗ 200.000 ΕΥΡΩ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Με την υπ΄αριθμ. 56/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου που χειρίσθηκε αποκλειστικά το Γραφείο μας, διαγράφονται χρέη δανειοληπτών ύψους 200.000 ευρω ενώ ταυτόχρονα σώζονται πολλά ακίνητα δανειολήπτου.
Ειδικότερα στο Ειρηνοδικείο είχαν προσφύγει δανειολήπτες που είχαν λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 280.000 ευρω για την αγορά οικοπέδου και οικίας. Ευθύνη εις ολόκληρον για την πληρωμή των δανείων είχαν αμφότεροι οι σύζυγοι οι οποίοι ήταν δανειολήπτες με χρέη ο μεν σύζυγος ύψους 287.000 ευρω και η σύζυγος 280.000 ευρω.

Read more...
 


Page 1 of 8

Language

GreekEnglish (United Kingdom)

Written by

Xenofontas Koutoumanos

Lawyer,
Greek Supreme Court,
& Council of State

Last News