Εικόνες

dscn1314.jpg

Online Users

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ

Με αρκετή καθυστέρηση, η οποία έχει πάει ακόμη πιο πίσω την προσπάθεια για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Προμηθευτές, εισέρχεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός των επόμενων ωρών.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, μέσω του οποίου το υπουργείο Οικονομίας και κατʼ επέκταση η Κυβέρνηση επιδιώκει να υπάρξουν ταχείς αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, κάτι που αμφισβητείται από την αγορά και από Τραπεζικά στελέχη και αυτό γιατί βάζει ως βασική προϋπόθεση την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης τα δικαστήρια, θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί, με βάση το αισιόδοξο σενάριο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα "πέσουν" οι αιτήσεις των επιχειρήσεων και των πιστωτών.

Περισσότερα...
 
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 93% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Με την υπ΄αρ. 97/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα διαγράφηκε το 93% των χρεών δανειολήπτη και ταυτόχρονα σώζει την κατοικία του και τα δύο αυτοκίνητα του αφού δεν κρίνεται από το δικαστήριο σκόπιμη η προσπάθεια εκποίησης τους.

Ειδικότερα ο εν λόγω δανειολήπτης είχε αναλάβει χρέη: α) Στην Εθνική Τράπεζα ΑΕ ύψους 46.730,11 ευρω, πηγάζουσα από σύμβαση στεγαστικού δανείου, β) στην ALPHA BANK ύψους 6.237,66 ευρω πηγάζουσα από καταναλωτικό δάνειο στο οποίο είναι εγγυητής, ενώ είναι και κάτοχος μονοκατοικίας στον Κάλαμο Αττικής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προυποθέσεις για την υπαγωγή στις ευνοικές ρυθμίσεις του Ν. 3869/10 και διέταξε να πληρώνει 20,00 ευρω/ το μήνα για 48 μήνες και μετά την πάροδο 4 ετών 28,50 ευρω/το μήνα για 120 μήνες.
Συνεπώς από συνολικό δανεισμό 52.967,11 ευρω θα καταβάλει μόνο 4.380 ευρω.
Την υπόθεση χειρίσθηκε αποκλειστικά από την αρχή το Δικηγορικό μας Γραφείο το οποίο συνέταξε όλο τον φάκελο της υπόθεσης και την δίκασε στο παραπάνω δικαστήριο.

 
Ρύθμιση και Διαγραφή Οφειλών σε Εφορία και ΕΦΚΑ (Πρώην ΤΕΒΕ)

NOMOΣ 4321/2015 - ΦΕΚ A 32 - 21.03.2015

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1

Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»(ΠΝΠ ΦΕΚ A 35 - 27.03.2015) (ΝΟΜΟΣ 4328/2015 - ΦΕΚ A 51 - 14.05.2015 Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου).

 
Υπαγωγή του ασφαλιστικού συμβούλου σε ν. 3869/2010

Αριθμός απόφασης 18/2013 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Κατά κανόνα τα υπαγόμενα στον ως άνω νόμο φυσικά πρόσωπα θα είναι καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 περ. α' του ν. 2251/1994, δηλαδή πρόσωπα φυσικά για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά. Περαιτέρω, επειδή από τη διάταξη του άρθρου 2 του Β.Δ. της 2/14.5.1835 "Περί της αρμοδιότητος των εμποροδικείων" στην οποία απαριθμούνται οι αντικειμενικώς εμπορικές πράξεις, ο νόμος θεωρεί πράξεις εμπορικές, πλην άλλων, "τας αγοράς προϊόντων γης ή τέχνης, τας οποίας ήθελε να κάμει τις δια να μεταπωλήσει ταύτα ακατέργαστα, ως τα ηγόρασεν ή κατεργασμένα και μεταποιημένα", συνάγεται ότι το γενικό εμπόριο, η αγορά δηλαδή ρουχισμού, τροφίμων και άλλων, ειδών με σκοπό τη μεταπώληση τους σε τρίτους για την απόκτηση κέρδους καθιστά το πρόσωπο έμπορο (ΕΦΘΕΣ 1105/1995 ΑΡΜ 1995/1419, ΕΦΘΕΣ 2861/1990 ΑΡΜ 1991/149, ΜΠΡΠΕΙΡ 209/1995 ΔΕΕ 10/1995).

Περισσότερα...
 
Αναθεώρηση Νόμου Κατσέλη

*ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ 2016-2017*

Για την ένταξη στον νέο Νόμο Κατσέλη πρέπει να συντρέχουν δύο προυποθέσεις, η μία αφορά την περιουσία του δανειολήπτη και η άλλη το εισόδημα.
Ειδικότερα:
Στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορούν να ενταχθούν σε προστατευτικές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία δύο στους τρεις δανειολήπτες. Μάλιστα, για το 25% που αντιστοιχεί στους πιο αδύναμους, προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Η προστασία παραμένει η ίδια, και δεν επηρεάζεται καθόλου από ενδεχόμενη μεταβίβαση του δανείου σε μη τραπεζική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και σήμερα απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί όσων έχουν καταθέσει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Σύμφωνα με τον νόμο προστατεύονται οι δανειολήπτες - αλλά πρέπει βέβαια να κάνουν αίτηση - που διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ εάν είναι άγαμοι, 220.000 ευρώ εάν είναι έγγαμοι, προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Αντίστοιχα, θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα (με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης), 13.906 ευρώ αν πρόκειται για ένα άτομο, 23.659 ευρώ αν πρόκειται για δύο άτομα και για κάθε παιδί 5.714 ευρώ, έως τρία παιδιά.

 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΑΕΕ ΕΜΠΟΡΟΥ

Με την υπ΄αρ. 963/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με πρόεδρο τον κ. Εμμανουήλ Γκόγκο, διαγράφηκε πολύ μεγάλο μέρος των οφειλών δανειολήπτου που είχε στον ΟΑΕΕ. Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και λόγω της άσκησης του επαγγέλματος του είχε δημιουργήσει χρέη που αφορούσαν μη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών του στο πρώην ΤΕΒΕ και ήδη ΟΑΕΕ ύψους 35.000 ευρω περίπου. Το δικαστήριο αναγνωρίζοντας την τραγική οικονομική κατάσταση που ταλανίζει την χώρα (όπως αναφέρεται στην εν λόγω δικαστική απόφαση) διέγραψε τις οφειλές χωρίς να του στερήσει τα συντάξιμα χρόνια. Η απόφαση είναι σημαντική διότι αυτή θα αποτελέσει την βάση για πολλές άλλες όμοιες περιπτώσεις.

Περισσότερα...
 
Απόφαση σταθμός του Εφετείου κατά ΟΑΕΕ βάζει τέλος στις χρεώσεις για εισφορές σε αδρανείς επιχειρήσεις

Με την 2425/2015 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς βάζει τέλος στο πρόβλημα πολλών ασφαλισμένων που ενώ οι επιχειρήσεις τους ήταν ουσιαστικά σε αδράνεια ο ΟΑΕΕ συνέχιζε να τους χρεώνει με εισφορές. Παράλληλα διευκρινίζει ότι κάποιες ελάχιστες συναλλαγές δεν συνιστούν ουσιαστική και διαρκή εργασία, ώστε να είναι απαραίτητη η υποχρεωτική ασφαλιστική σχέση με τον ΟΑΕΕ. Η απόφαση είναι σημαντική καθώς διευκρινίζει θέματα όπως : Υπαγωγή στην ασφάλιση, Αδράνεια επιχείρησης, Απαλλαγή από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, Περιστασιακές συναλλαγές

Περισσότερα...
 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ υπάγεται στον Νόμο Κατσέλη - Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών

Με πρόσφατη απόφαση το Ειρηνοδικείο Αθηνών,το οποίο εγώ θεωρώ από τα καλύτερα Ειρηνοδικεία της Ελλάδας, δέχθηκε ο,τι ο μοναδικός εταίρος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ υπάγεται στον Νόμο Κατσέλη και μπορεί να διαγράψει τα δάνεια του. Η προκειμένη περίπτωση που χειρίσθηκε αποκλειστικά και από την αρχή το Δικηγορικό μας Γραφείο, αφορά ένα κατάστημα στην λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα, το οποίο πουλά γυναικεία είδη, δηλαδή παπούτσια,ζώνες,τσάντες κλπ.

Περισσότερα...
 
ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Απόφαση-ανάσα του Ειρηνοδικείου για υπερχρεωμένη Καρδιτσιώτισσα.

Εκδόθηκε η υπʼ αρ. 8/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας που αφορά την υπεύθυνη καφετεριούχων Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την απόφαση οι συνολικές οφειλές της δανειολήπτριας ήταν 19.719,09 ΕΥΡΩ σε μία πιστώτρια, ίδια είναι ομόρρυθμο μέλος μίας καφετέριας στην περιοχή της Καρδίτσας και έγγαμη μητέρα 2 τέκνων και το δικαστήριο έκρινε ότι:

1)Υπαγωγή μικροεμπόρων Η επιχείρηση που ασκείται από την ως άνω εταιρία δεν θα προσέδιδε την ιδιότητα του εμπόρου αλλά την ιδιότητα του μικροεμπόρου αφού αποτελεί μεν εμπορική δραστηριότητα , όμως το κέρδος που αποκομίζουν η αιτούσα και ο σύζυγο της αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Στην ανωτέρω κατηγορία των μικροεμπόρων το δικαστήριο έκρινε ότι συμπεριλαμβάνονται οι γυρολόγοι, οι υπαίθριοι πωλητές, οι τεχνίτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ,όπως οι οδηγοί αυτοκινήτων ,οι όποιοι μπορεί να υπαχθούν.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 9

Επιλογή Γλώσσας

GreekEnglish (United Kingdom)

Γράφει ο

Ξενοφώντας Κουτουμάνος

Δικηγόρος,
παρ' Αρείω Πάγω,
& Συμβουλίω Επικρατείας

Τελευταία Νέα